عشق یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی... عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن اسرار یعنی

ادامه مطلب  

عشق یعنی..................  

درخواست حذف این مطلب
عشق بیداد من باختن یعنی لحظه عشق جان سرزمین یعنی یعنی زندگی پاک عشق لیلی و من مجنون در عشق یعنی ... شدن ساختن عشق دل یعنی کلبه وامق و یعنی عذرا عشق شدن من عشق فردای یعنی کودک مسجد یعنی الاقصی عشق من عشق آمیختن افروختن یعنی به هم عشق سوختن چشمهای یکجا یعنی پر ز و غم دردهای گریه خون/ درد بیشمار عشق من یعنی الاسرار کلبه مخزن

ادامه مطلب  

نظر یادت نره  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی عشق یعنی یک سلام و یک درود عشق یعنی درد و محنت در درون عشق یعنی یک تبلور یک سرود عشق یعنی قطره و دریا شدن عشق یعنی یک شقایق غرق خون عشق یعنی زاهد اما بت پرست عشق یعنی همچو من شیدا شدن عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه عشق یعنی بیستون کندن بدست عشق یعنی آب بر آذر زدن عشق یعنی چون محمد پا به راه عشق یعنی عالمی راز و نیاز عشق یعنی با پرستو پرزدن عشق یعنی رسم دل بر هم زدن عشق یعنی یک تیمم یک عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی ش

ادامه مطلب  

عشق یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی مستی و دیوانگیعشق یعنی با جهان بیگانگیعشق یعنی شب ن ن تا سحرعشق یعنی سجده ها با چشم ترعشق یعنی سر به دار آویختنعشق یعنی اشک حسرت ریختنعشق یعنی در جهان رسوا شدنعشق یعنی مست و بی پروا شدنعشق یعنی سوختن یا ساختنعشق یعنی زندگی را باختن عشق یعنی انتظار و انتظارعشق یعنی هرچه بینی ع یارعشق یعنی دیده بر در دوختنعشق یعنی در فراقش سوختنعشق یعنی شعله بر من زدنعشق یعنی رسم دل بر هم زدنعشق یعنی لحظه های هابعشق یعنی لحظه های ناب نابعشق یعنی با پر

ادامه مطلب  

سلامتی هرچی رفیقه  

درخواست حذف این مطلب
سلام تقدیم به همه دوستان با معرفت ودوست داشتنی: دوست یعنی انتخاب یعنی از بنده سلام از تو جواب دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟ دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟ دوست یعنی مطلبت را دیده ام یعنی احوال تو را پرسیده ام دوست یعنی در رفاقت کاملی دوست یعنی: نیستی و... در دلی دوست یعنی: دوستی را لایقم؟ تو حقیقت، من مجازی عاشقم دوست یعنی کار و بارم خوب نیست تو نباشی، روزگارم خوب نیست دوست یعنی بغض لبخندم ش ت دوری و جای تو گلدانی نشست دوست یعنی مثل جان و در تنی دوست

ادامه مطلب  

یعنی  

درخواست حذف این مطلب
یعنی انتظار بی کران یعنی دور شو از دیگران یعنی طالب مهدی شدن یعنی ضد بد عهدی شدن یعنی آرزوی فاطمه یعنی گریه بی واهمه یعنی مست و بی پروا شدن یعنی عاشق زهرا شدن یعنی تیغ در دست علی یعنی هستی هست علی یعنی با شهیدان ساختن یعنی برقه برانداختن یعنی با یتیمان خوب باش یعنی ساده و محبوب باش یعنی درد را درمان کنی یعنی آنچه خواهی آن کنی یعنی یک بهانه یک نفس یعنی شاد بیرون از قفس یعنی عید، یعنی پاک شوه ن انجم و افلاک شو یعنی با خودت آسوده باش یعنی آنچه او ف

ادامه مطلب  

دهه شصت یعنی ....  

درخواست حذف این مطلب
یعنی بیدار شدن با بوی نفت بخاری نفتی یعنی اپول مانتو یعنی ویدئو قاچاق یعنی آتاری و میکرو یعنی ف فروختن با کتونی میخی..! یعنی تلویزیون سیاه و سفید یعنی کپسول بوتان و پرسی یعنی نوار کاست یعنی یدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه یعنی سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی... . یعنی نیمکت سه نفره یعنی چوبین و زبل خان یعنی تیله بازی عاشق شدن از پس حیا و شرم یعنی صدای آژیر قرمز یعنی سریال اوشین یعنی نامه پسر همسایه . دهه شصت یعنی من... یعنی تو... یعنی ما دهه 60کپییی

ادامه مطلب  

داداش  

درخواست حذف این مطلب
داداش یعنی غول مرحله ا خاستگار .... داداش یعنی هرکول کارای سخت... . داداش یعنی بتمن رویاها.... داداش یعنی غیرت زورو .... داداش یعنی بت واس پرستش .... یعنی اگه نباشه میخوام دنیا نباشه .... (((دلنوشته واسه بهترین داداش و امید زندگیم))) rrrrrr

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خد

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خد

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خد

ادامه مطلب  

عشق یعنى..  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی آنچنان در نیستی / تاکه معشوقت نداند کیستی عشق یعنی ذهن زیبا آفرین / آسمان روی زمین عشق گوید مست شو گر عاقلی / از غیر انگوری ولی هرکه باعشق آشنا شد مست شد / وارد یک راه بی بن بست شد کاش در جامم عشق باد / خانه ی جانم اب عشق باد هرکجا عشق آید و ن شود / هرچه ناممکن بود ممکن شود در جهان هر کار خوب و ماندنی / ردپای عشق در او دیدنی سالک آری عشق رمزی در دل است / شرح ووصف عشق کاری مشکل است عشق یعنی شور هستی در کلام / عشق یعنی شعر، مستی والسلام عشق یعنی خد

ادامه مطلب  

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین  

درخواست حذف این مطلب
آجرک الله یا صاحب ا مان فی مصیبت جدک الحسین (ع) آسمان خشک شد و نیست خبر، یعنی چه؟ شعر می بارد و ا یر هنر یعنی چه؟ رنگ این قافیه از غم شد و وزنش ماتم هی ردیفم شده :او رفته سفر...،یعنی چه؟ روضه خوان گفت تو را کرب و بلا خواهم برد هر که دارد هوس خون جگر یعنی چه؟ روضه خوان گفت زنی پشت دری...اما بعد... تو بیا ترجمه کن و در یعنی چه؟ گفت مردی شده غربت زده و محرم چاه پس«علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر»*یعنی چه؟ گفت یک کودک لب تشنه به دنبال سراب بر کف دست پدر... تیر سه سر یعنی چ

ادامه مطلب  

عشق یعنی  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی... عشق یعنی رازقی؟ یعنی نسیمعشق یعنی مست گشتن از شمیمعشق یعنی آفتاب بی غروبعشق یعنی آسمان؟ یعنی فروغعشق یعنی آرزو؟ یعنی امیدعشق یعنی روشنی؟ یعنی سپیدعشق یعنی غوطه خوردن بین دو موجعشق یعنی رد شدن از مرز اوج عشق یعنی از سپیده تا سحرعشق یعنی پا نهادن در خطرعشق یعنی لحظه لحظه دیدار یارعشق یعنی دست در دستِ نگارعشق یعنی عقل شد مدهوش توعشق یعنی لحظه لحظه بی قرارعشق یعنی صبر؟ یعنی انتظارعشق یعنی اشتیاق و انتظارعشق یعنی دلهوره؟ یعنی شتابع

ادامه مطلب  

دختر یعنی...  

درخواست حذف این مطلب
دختر یعنی دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن ! دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن ! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن یعنی الگوی خیاطی وسط مجله های د یت دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار! دختر بودن یعنی دختر و چه به رانندگی؟ تو باید ماشین ظرفشویی برونی ! دختر بودن یعنی باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی! دختر بودن یعنی نخواستن و خواس

ادامه مطلب  

بوسه  

درخواست حذف این مطلب
بوسه یعنی وصل شیرین دو لب بوسه یعنی عشق در اعماق شب بوسه یعنی لذت از دلدادگی لذت از شب لذت از دیوانگی طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه اغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبران تنها شدن بوسه اتش میزند بر جسم وجان بوسه برمیدارد این شرم از میان بوسه یعنی خستگی از من بکاه بوسه یعنی عشق خالی از گناه بوسه یعنی قلب تو از ان من بوسه یعنی تو همیشه مال من

ادامه مطلب  

عشق مشکل  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی مشکلی آسان کنیدردی از درمانده ای درمان کنیمهربانی را چنین ارزان کنیدر تنور عاشقی سردی مکندر مقام عشق نامردی مکنلاف مردی می زنی مردانه باشدر مسیر عاشقی افسانه باشعشق یعنی ظاهر باطن نماباطنی آکنده از نور خ ق یعنی ذهن زیبا آفرینآسمانی روی زمیندر جهان هر کار خوب و ماندنیردپای عشق در او دیدنی ستعشق یعنی شور هستی در کلامعشق یعنی شعر، مستی والسلام ( مجتبى کاشانى . سالک)

ادامه مطلب  

عشق یعنی:  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی با تو خواندن از جنون عشق یعنی سو ا از درون عشق یعنی سوختن تا ساختن عشق یعنی عقل و دین را باختن عشق یعنی دل تراشیدن ز گل عشق یعنی گم شدن در باغ دل عشق یعنی تو ملامت کن مرا عشق یعنی می ستایم من تو را عشق یعنی در پی تو در به در عشق یعنی یک بیابان درد سر عشق یعنی با تو آغاز سفر عشق یعنیقلبی آماج خطر عشق یعنی تو بران از خود مرا عشق یعنی باز می خوانم تو را عشق یعنی بگذری از آبرو عشق یعنی کلبه های آرزو عشق یعنی با تو گشتن هم کلام عشق یعنی انتظار یک

ادامه مطلب  

عشق یعنی می ستایم من تو را  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی با تو خواندن از جنونعشق یعنی سو ا از درون عشق یعنی سوختن تا ساختنعشق یعنی عقل و دین را باختن عشق یعنی دل تراشیدن ز گلعشق یعنی گم شدن در باغ دل عشق یعنی تو ملامت کن مراعشق یعنی می ستایم من تو را عشق یعنی در پی تو در به درعشق یعنی یک بیابان درد سر عشق یعنی با تو آغاز سفرعشق یعنی قلبی آماج خطر عشق یعنی تو بران از خود مراعشق یعنی باز می خوانم تو را عشق یعنی بگذری از آبرو عشق یعنی کلبه های آرزو عشق یعنی با تو گشتن هم کلامعشق یعنی انتظار یک سلا

ادامه مطلب  

کولی 1388 و پیش تر از آن  

درخواست حذف این مطلب
اولین گفتگویم با ناشر از معنی کولی آغاز شد . چرا کولی ؟ کولی یعنی چة ؟ - البته ، حتماً . من این کلمه را زندگی کرده ام . با آن معنی شده ام . و باور کرده ام که کولی ام . چیزی میان یاد داشت نشده ها ، اهل هیچ کجا ، راهش از همه جدا ، غریبه ، موضوع داغ وسط گذاشتن و دور زدن ، ناخوانده ، حاشیه و "بی سرزمین تر از باد" . کولی یعنی ؛ وجدان ی برای محرومیت هایش درد نمی گیرد ، .... کولی که باشی و زن ، یعنی مهدور الدم . یعنی آ مکافات . یعنی به جهنم . یعنی بی طبقه و لمپن ، یعنی

ادامه مطلب  

ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟  

درخواست حذف این مطلب
ش ت را چگونه تعریف کنیم ؟گفتند : ش ت یعنی تو یک انسان در هم ش ته ای !گفتم : نه ! ش ت یعنی من هنوز موفق نشده ام .گفتند : ش ت یعنی تو هیچ کاری نکرده ای .گفتم : نه ! ش ت یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام .گفتند : ش ت یعنی تو حماقت کردی .گفتم : نه ! ش ت یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت داشتم .گفتند : ش ت یعنی تو دیگر به مقصود نمی رسی . گفتم : نه ! ش ت یعنی باید از راهی دیگر به سمت هدفمم حرکت کنم .گفتند : ش ت یعنی تو کوچک و نادان هستی . گفتم : ش ت یعنی من هنوز کامل نیستم .گ

ادامه مطلب  

دلنوشته...  

درخواست حذف این مطلب
تنهایی یعنی ... تنهایی یعنی اینکه وقتی به ی میگی من خیلی تنهام بگه پس من چیم عزیزم بعد ازت دورشه تنهایی یعنی اینکه ی ح رو نفهمه تومیتونی تو یه جمع شلوغ تنها باشی تنهایی وما بودن 1 نفر نیست یا نبودن 2نفر پیش هم نیس تنهایی یعنی اینکه وقتی میشینی تو اتاقت انقدر با خودت حرف بزنی که دیوونه بشی تنهایی یعنی اینکه اشک چشات تموم شه حالا تو بگو ی که همه ی این ویژگی هارو داره تنهاس یا نه؟

ادامه مطلب  

یادداشت شما: آشنایی با اصطلاحات امروزی جوانان  

درخواست حذف این مطلب
شده بچه شما یا برادرتان بیاید کنار شما و حرف بزند و اصلا نفهمید چه می گوید؟ بله! این برای این است که ادبیات نسل جدید را نمی دانیم. مطلب پیش روی شما چند کلمه از این ادبیات جدید است. برای مطالعه بیشتر توصیه می کنم حتما این چند کتاب نوشته شده را تهیه بخوانید تا بتوانید بفهمید فرزند دلبندتان چه می گوید. به موارد ذیل توجه کنید: فطیر : خیلی یعنی خیلی زیاد یعنی اونقدر که نشه فکرش را کرد گرخید : ترسیدن یعنی کپ یعنی کم آوردن یعنی قافیه رو باختن آجر : یعنی س

ادامه مطلب  

دوست یعنی....  

درخواست حذف این مطلب
نازنینا، دوست یعنی انتخاب یعنی از بنده سلام از تو جواب دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟ دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟ دوست یعنی مطلبت را دیده ام یعنی احوال تو را پرسیده ام دوست یعنی در رفاقت کاملی دوست یعنی: نیستی و... در دلی دوست یعنی: دوستی را لایقم؟ تو حقیقت، من مجازی عاشقم دوست یعنی کار و بارم خوب نیست تو نباشی، روزگارم خوب نیست دوست یعنی بغض لبخندم ش ت دوری و جای تو گلدانی نشست دوست یعنی مثل جان و در تنی دوست یعنی خوب شد تو با منی دوست یعنی حسرت و

ادامه مطلب  

ناشاد  

درخواست حذف این مطلب
وقتی که تو دومین کشور ناشاد دنیا زندگی می کنی............آره ناشاد............اصلا ناشاد یعنی چی؟!یعنی غمگین؟!.......یعنی ناراحت؟!.......یعنی افسرده؟!...........یعنی بی پول؟!...............یعنی بی معرفت؟! اگه هزار تا کلیپ هپی بسازید و تو مراسم عروسی وتولد از اول تا آ ب ی........هیچ چیز تغییر نکرده!!! در بهترین ح فقط یک ناشادی!!!

ادامه مطلب  

note 117  

درخواست حذف این مطلب
سکوت ک میکنم، یعنی دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است... یعنی دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است... سکوت ک میکنم، یعنی حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده یعنی آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم... سکوت ک میکنم...یعنی...دلم گرفته... کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن..... #..........

ادامه مطلب  

note 117  

درخواست حذف این مطلب
سکوت ک میکنم، یعنی دردم آنقدر زیاد است که زبانم بند آمده است... یعنی دلم آنقدر گرفته است که راه گلویم بسته شده است... سکوت ک میکنم، یعنی حالم آنقدر وخیم است که توانی برای حرف زدن نمانده یعنی آنقدر حرف برای گفتن دارم که مانده ام از کجا شروع کنم... سکوت ک میکنم...یعنی...دلم گرفته... کمی نگاهم کن...کمی برایم حرف بزن..... #..........

ادامه مطلب  

ناراحتی...  

درخواست حذف این مطلب
ناراحتی یعنی اینکه آسمون دلت ابری باشه..... ولی جایی هم نداشته باشی بباره ناراحتی یعنی دلت غصه باشه..................... ولی نتونی بگی ناراحتی یعنی دلت یه چیزایی بخواد............... ولی نتونی و نباید بخواهی ناراحتی یعنی نصف شب از خواب بپری........... ولی ی نباشه بهت بگه نترس خواب دیدی ناراحتی یعنی تنها باشی.......................... و چاره ای هم نداشته باشی

ادامه مطلب  

بوسه...  

درخواست حذف این مطلب
بوسه یعنی وصل شیرین دو لب بوسه یعنی خلسه در اعماق شب بوسه یعنی مستی از مشروب عشق بوسه یعنی آتش و گرمای تب بوسه یعنی لذت از دلدادگی لذت از شب ، لذت از دیوانگی بوسه یعنی حس طعم خوب عشق طعم شیرینی به رنگ سادگی بوسه آغازی برای ما شدن لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه سرفصل کتاب عاشقی بوسه رمز وارد دلها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان بوسه یعنی عشق من ، با من بمان شرم در دلدادگی بی معنی است بوسه بر می دارد این شرم از میان طعم شیرین عسل از بوسه است پاسخ هر

ادامه مطلب  

عشق یعنی « همت » و یک دل خدا  

درخواست حذف این مطلب
عشق یعنی « همت » و یک دل خدا توی اشتیاق کربلاعشق یعنی شوق پروازی بزرگدر هجوم زخم های بی ص ق یعنی قصة عباس و آبدر « طلاییه » غروب آفتابعشق یعنی چشم ها غرق سکوتدر درون ، اما انقلابعشق یعنی آسمان غرق خوندر شلمچه گریه گریه.... تا جنونعشق یعنی در سکوت یک نگاهنغمة انا الیه راجعونعشق یعنی در فنا نابود شدندر میان تشنگان ساقی شدنعشق یعنی در ره دهلاویهغرق اشک چشم، مشتاقی شدنعشق یعنی حرمت یک استخوانیادگار از قامت یک نوجوانآنکه با خون شریفش رسم کردبر زمی

ادامه مطلب