برخی انسانها زاینده اند برخی انسانها افریننده اند...  

درخواست حذف این مطلب
برخی انسانها زاینده اند برخی انسانها افریننده اند... برخی انسانها زاینده اند برخی انسانها افریننده اند برخی انسانها را نمیشود محدود کرد حتی با غل و زنجیز حتی با حبس و حصر برخی انسانها را نمیشود در چهار دیواری نکه داشت چون انها چو اب روانند چون انها انسانند چون انها ازاده اند درود بر روح بلند انها جعفر پناهی هم یکی از این انسانها میباشد درود بر او باد / شروین

ادامه مطلب  

یکی از اون انسانها  

درخواست حذف این مطلب
تا حالا انسانهایی را دیده اید.که پایان راه تازه شروع به دویدن می کنند.یکی از اون انسانها منم.تا حالا انسانها یی را دیده ایدکه دلشان هیچی نمی خواد.ولی اون هیچی یک عالمه اس یکی از اون انسانها منم. تا حالا انسانهایی را دیده اید که همه آدمهای اطرافشان را به چشم عاقل اندر صفی نگاه می کنند.یکی از اون انسانها منم.تا حالا انسانهایی را دیده ایدکه در باره همه چی اظهار نظر می کنند.ودر باره همه چی می دانند.وبه قول یک نویسنده شهیر روسی که می گوید فقط یک احمق

ادامه مطلب  

بعضی از انسانها  

درخواست حذف این مطلب
بعضی انسانها به زندگی ما وارد می شوند و بسیار با سرعت می روند. بعضی از انسانها روح ما را می انند . آنها ما را با درک جدیدی از دشان بیدار می کنند . بعضی از انسانها آسمان را برای خیره شدن زیبا تر می کنند. آنها برای مدتی در زندگی ما می مانند . جای پایی در قلب ما می گذارند و ما دیگر هرگز مثل قبل نیستیم . یادت باشد از تمام انی که قلبت را لمس کرده اند قدردانی کنی .

ادامه مطلب  

بعضی انسانها  

درخواست حذف این مطلب
بعضی انسانها به زندگی ما وارد می شوند و بسیار با سرعت می روند. بعضی از انسانها روح ما را می انند . آنها ما را با درک جدیدی از دشان بیدار می کنند . بعضی از انسانها آسمان را برای خیره شدن زیبا تر می کنند. آنها برای مدتی در زندگی ما می مانند . جای پایی در قلب ما می گذارند و ما دیگر هرگز مثل قبل نیستیم . یادت باشد از تمام انی که قلبت را لمس کرده اند قدردانی کنی .

ادامه مطلب  

انسانها  

درخواست حذف این مطلب
انسانهاانسانها شبیه هم عمر نمیکنندیکی زندگی میکند یکی تحمّلانسانها شبیه هم تحمّل نمیکنندیکی تاب می آوردیکی می شِــــکند …انسانها شبیه هم نمیشکنندیکی از وسط دو نیم میشوددیگری تکه تکه … تکه ها شبیه هم نیستندتکه ای یک قرن عمر میکندتکه اییک روز… .مراقب یکدیگر باشیم

ادامه مطلب  

محک است مواظب باشید.آدمیت قیمت دارد  

درخواست حذف این مطلب
شخصی روزی از سوال کرد چرا تلاش داری انسانها را گمراه کنی؟ در جواب گفت: من هرگز انسانها را گمراه نمیکنم زیرا به هیچ عنوان حق تصرفی در موجودات ندارم من علف هایی زیر لب انسانها میگیرم اگر علف را خوردند ثابت میشود که حیوانند نه آدم.

ادامه مطلب  

یلدا...  

درخواست حذف این مطلب
شب یلدا شده است یار پیدا شده است بدجور در بازارها امشب بلوا شده است همه فکر یدند و همه چیز ارزان شده است من کمی آنسوتر کودکی میبینم که برای فروش فالی پیش ما انسانها هی قسم میدهد "آقا،تو رو به خدا ببر یه دونه فال از ما ب " ولی ما انسانها چشمها را بستیم و فقط هر شب و روز به فکر خود هستیم سهراب خوش میگفت: ‏"چشمها را باید شست جور دیگر باید‎"‎ اما ما انسانها چشمهایمان را هر روز میشوریم اما هیچ همدیگر را یک دم نمیبینیم چه رسد به جور دیگر دیدن...! یلدا مب

ادامه مطلب  

بعضی انسانها  

درخواست حذف این مطلب
بعضی انسانها به زندگی ما وارد می شوند و بسیار با سرعت می روند... بعضی از انسانها روح ما را می انند ... آنها ما را با درک جدیدی از دشان بیدار می کنند ... بعضی از انسانها آسمان را برای خیره شدن زیبا تر می کنند... آنها برای مدتی در زندگی ما می مانند . جای پایی در قلب ما می گذارند و ما دیگر هرگز مثل قبل نیستیم ... یادت باشد از تمام انی که قلبت را لمس کرده اند قدردانی کنی ....

ادامه مطلب  

انسانها...  

درخواست حذف این مطلب
بعضی انسانها به زندگی ما وارد می شوند و بسیار با سرعت می روند. بعضی از انسانها روح ما را می انند . آنها ما را با درک جدیدی از دشان بیدار می کنند . بعضی از انسانها آسمان را برای خیره شدن زیبا تر می کنند. آنها برای مدتی در زندگی ما می مانند . جای پایی در قلب ما می گذارند و ما دیگر هرگز مثل قبل نیستیم . یادت باشد از تمام انی که قلبت را لمس کرده اند قدردانی کنی

ادامه مطلب  

تعهد ..  

درخواست حذف این مطلب
من آموخته ام که به تعهداتم نسبت به انسانها پایبند باشم هر چند انسانها نسبت به تعهداتشان در قبال من کوتاهی کنند و این بهائی است که من در برابر زندگی اجتماعی باید بپردازم و درسی است که فرزندان ما برای بهتر زیستن باید بیآموزند ...

ادامه مطلب  

نیچه  

درخواست حذف این مطلب
خدا یا خدایان در طول تاریخ بشریت یعنی از زمانی که انسانها خدای رو برای خودشان خلق د ، و یا افرادی که ادعا داشتند از طرف خدای آمده اند ، این خدایان هیچ کار سودمندی برای انسانها انجام نداده و نمیدهند جز اینکه بانی و بانیان بدبختی، جنگ، آدم کشی و ترور و جدا انسانها از همدیگر بوده و هستند. به قول نیچه ،«خدایان همگان مرده اند: اکنون می خواهیم که ابرانسان بزید!» این باد آ ین خواست ما روزی در نیم روز بزرگ.»

ادامه مطلب  

نیچه  

درخواست حذف این مطلب
خدا یا خدایان در طول تاریخ بشریت یعنی از زمانی که انسانها خدای رو برای خودشان خلق د ، و یا افرادی که ادعا داشتند از طرف خدای آمده اند ، این خدایان هیچ کار سودمندی برای انسانها انجام نداده و نمیدهند جز اینکه بانی و بانیان بدبختی، جنگ، آدم کشی و ترور و جدا انسانها از همدیگر بوده و هستند. به قول نیچه ،«خدایان همگان مرده اند: اکنون می خواهیم که ابرانسان بزید!» این باد آ ین خواست ما روزی در نیم روز بزرگ.»

ادامه مطلب  

برخی از کتابهایی که هر دانشجوی معماری باید بخواند...  

درخواست حذف این مطلب
معماری به مثابه تامین ظرفیست جهت ارتقا بخشیدن به کیفیت زندگی انسانها... پس ما معماران باید با نحوه زندگی انسانها آشنا شویم که یکی از راههای آموختن زندگی انسانها مطالعه کتاب است و از این راه ما به شکل زندگی آدمیان چیره میشویم....مطالعه تخصصی معماری نقطه شروع مشخصی ندارد چه بسا ساده ترین کتب ادبیات داستانی حرکتی است در مسیر یاد شده...در ادامه برخی کتب تخصصی که برای هر معمار جوان خواندنش خالی از لطف نیست می آید:

ادامه مطلب  

رابطه با پول  

درخواست حذف این مطلب
زمانی بود کالا اساسی صداقت بود وانسانیت واعتماد ولی امروزه تنهاداریی انسانها پول است ثروت ولو غیر جالب رفتار وگفتار انسانها براساس داشته هایشان است نه خود شان البته مراد ازپول مادیات است نه صرفا خود پول بیایید نگاه خودمان را برای چیزهای حقیقی را متصور شویم دنیایمان سالم خواهد بود نه

ادامه مطلب  

معنای انتظار زمان عج چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه همت خود نکند، صرفا دل خوش کند به این که ما منتظر زمان علیه السلام هستیم. این که انتظار نیست. انتظار، انتظار چیست. انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید به وسیله خود همین انسانها، با کمک همین انسانها، سیطره ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند، انسانها را بنده واقعی خدا د. آماده باید بود برا

ادامه مطلب  

آب و هوا رکن بنیادی در طب ابن سینا  

درخواست حذف این مطلب
آب و هوا رکن بنیادی طب ابوعلی سینا به شمار می رود. از نظر ابن سینا تا زمانی که آب و هوای سالم وجود ندارد نمی توان از سلامتی حرف زد. از طرف دیگر بحث فصل ها مطرح هست که مزاج دارند و مزاج انسانها. توجه داشته باشید که نه مزاج فصل ها ثابت است نه مزاج انسانها. مزاج ها پیوسته در حال تغییرند. در کوران و بحبوبه این تغییرات مزاجی باید سلامت را همچون گوهری مدفون زیر خاک ها پیدا کرد و ارزانی تن کرد.

ادامه مطلب  

غفلت از خود  

درخواست حذف این مطلب
اگر کمی به روابط انسانها در گذر زمان دقت کنیم ، متوجه می شویم که هر چه زمان می گذرد روابط عاطفی ما انسانها نسبت به همدیگر سرد تر ویا به قولی از هم بیگانه تر می شویم.وبه این ترتیب عرصه زندگی را بر خود ودیگران تنگ وتنگتر وتلخ وتلخ تر می کنیم .علی رغم اینکه اغلب ما در نهاد وفطرت خود از چنین اخلاق وشرایطی متنفر وگریزان هستیم ، اما گویا ناخواسته به این وادی رفته ومی رویم .گویا از فلسفه آفرینش وخلقت ونیز سر انجام کار خود فراموش کرده ایم .با مقایسه وضع

ادامه مطلب  

جایگاه اخلاق و ارزش جان انسانها در شهرداری کجاست؟  

درخواست حذف این مطلب
کارگر کم بضاعتی بر اثر ضرب و شتم چند شهرداری یا منتسب به شهرداری فوت کرده است. دو کودک او یتیم شدند، زن جوان او بیوه و هزاران غم و ماتم نصیب خویشاوندان وی شد، اما مجموعه شهرداری تهران به جای اینکه به فکر جبران اشتباهات بیفتد و از افکار عمومی عذرخواهی کند، به دنبال این است که چگونه بار این مسئولیت را بر گردن یکی دیگر بیندازد و خود را از این مساله نجات دهد!

ادامه مطلب  

راز محبوبیت علی علیه السلام  

درخواست حذف این مطلب
مردم دوستی علی (علیه السلام) و علی دوستی مردم، یکدیگر را تصدیق می کنند و نشان می دهند که بزرگ، ی است که دوستدار نیکی باشد و در راه آن شهید شود. علی (علیه السلام) همان شهید بزرگوار است. در میان انسانها، خوبی های بسیار سراغ داریم که مورد توجه و علاقه آنها هستند، هر گاه به خیر و نیکی ستمی برسد، در واقع به همه انسانها ستم شده است و هر گاه خیر و نیکی مورد تعظیم قرار گیرد همه انسانها مورد تعظیم قرار گرفته اند.

ادامه مطلب  

ماه محرم نشان از اوج فداکاری انسانها به خاطر نجات وهدایت دیگران از پرتگاه نیستی است  

درخواست حذف این مطلب
آیا وقت آن نرسیده است که ظلم وطاغوت به پایان عمر خود برسد وانسانها از کوچکترین حق خود یعنی حق حیات برخوردار باشند آیاوقت آن نرسیده است که هم وغم انسانها فقط مسایل اقتصادی وفرهنگی باشدوامنیت درهمه جا پایدار باشد آیا وقت آن نرسیده است که فرهنگ کار وتلاش جای ظلم وغارت رابگیرد ونشان برتری انسانها بر یکدیگر تقوی ودانش مفید باشداکنون مسلمانان ومخصوصا شیعیان لازم است اشتباهات وکوتاهی های گذشته را تکرا نکنند بلکه زندگی امن وبااقتصادی خوب برای خ

ادامه مطلب  

خصایص انسانها ومنشا ان  

درخواست حذف این مطلب
ما انسانها خیلی وقتها ،وقتی کم میاریم ،یا بی معرفتی میکنیم تقصیر را گردن دنیا وزمانه وعالم هستی می اندازیم.وقتی دوستمان یا خواهرمان یا برادرمان را بهشون سر نمیزنیم به جای قبول بی معرفتی خویش میگوییم گرفتاری دنیا همه مارا شرمنده کرده .یا وقتی برای مدتی به دلایلی عزیزمان را فراموش میکنیم ،میگوییم دنیا همینه.نه عزیزم براساس مقتضیات زمان ومکان میزان معرفت ما نوسان پیدامیکند والا دنیا سازنده ج نیست ما انسانها بوجود آورنده آنیم.بیایید درست بی

ادامه مطلب  

بعضی انسان ها  

درخواست حذف این مطلب
بعضی انسان ها به زندگی ما وارد می شوند و بسیار با سرعت می روند. بعضی از انسانها روح ما را می انند . آنها ما را با درک جدیدی از دشان بیدار می کنند . بعضی از انسانها آسمان را برای خیره شدن زیبا تر می کنند. آنها برای مدتی در زندگی ما می مانند . جای پایی در قلب ما می گذارند و ما دیگر هرگز مثل قبل نیستیم . یادت باشد از تمام انی که قلبت را لمس کرده اند قدردانی کنی .

ادامه مطلب  

تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها  

درخواست حذف این مطلب
نام محصول : تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها مقدمه فرق خالق وسازنده نقش ان درراهبری انسانها آفرینش انسان برای چیست ؟ ایدئولوژیهای بشر ان معصومند چرا ؟ اصل تربیت پذیرش واعتماد محبت واقعی نشر عمیق و کامل ان وبنده خدا زکریا ویحیی ( ع) عیسای ( ع) رس حضرت ( ع) پایان کار حضرت (ع) عیسای یا بنده خدا سخنان دلنشین (ع) موسی کلیم الله نقش انبیه و مساجد ی در نبوت و تمدن انسانی برای تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها کلیک نمایید

ادامه مطلب  

تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها  

درخواست حذف این مطلب
نام محصول : تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها مقدمه فرق خالق وسازنده نقش ان درراهبری انسانها آفرینش انسان برای چیست ؟ ایدئولوژیهای بشر ان معصومند چرا ؟ اصل تربیت پذیرش واعتماد محبت واقعی نشر عمیق و کامل ان وبنده خدا زکریا ویحیی ( ع) عیسای ( ع) رس حضرت ( ع) پایان کار حضرت (ع) عیسای یا بنده خدا سخنان دلنشین (ع) موسی کلیم الله نقش انبیه و مساجد ی در نبوت و تمدن انسانی برای تحقیق معارف - نقش ان در راهبری انسانها کلیک نمایید

ادامه مطلب  

جنگ واژه ای ناشناس برای جهان خواران  

درخواست حذف این مطلب
«جنگ را هیچ دوست ندارد. در جنگ، پدران پسران را به خاک مى سپارند حال آن که در صلح، پسران پدران را» جنگ ، واژه ای نا مفهوم برای ، تلقی می شود باید بدونند برای هر جنگی تاکتیکی تعریف می شود نه اینکه مثل سگی به جون گوشتی می افتند . جهان خوارانی که نسبت به خون علاقه خاصی، ولی نسبت به جون انسانها کاملا بی اعتنا هستند آیا نسل کشی غزه بی اعتنایی به جون انسانها نیست یا خوشگذرانی برای انها .......

ادامه مطلب  

اختلاف درجات و آزمایش انسانها  

درخواست حذف این مطلب
در عالم خلقت، انسانها به ظاهر متفاوتند:بعضی سیاهند و برخی سفید!بعضی بلند قامتند و برخی کوتاه قد!بعضی شکیلند و برخی زشت!برخی علیلند و بعضی سالم!برخی فقیرند و بعضی ثروتمند!برخی مبتکرند و بعضی بی سواد و عامی!و …به ظاهر، انسانها متفاوتند؛ اما این تفاوت ها نمی تواند عامل ف و غرور یکی بر دیگری باشد.

ادامه مطلب  

اختلاف درجات و آزمایش انسانها  

درخواست حذف این مطلب
در عالم خلقت، انسانها به ظاهر متفاوتند:بعضی سیاهند و برخی سفید!بعضی بلند قامتند و برخی کوتاه قد!بعضی شکیلند و برخی زشت!برخی علیلند و بعضی سالم!برخی فقیرند و بعضی ثروتمند!برخی مبتکرند و بعضی بی سواد و عامی!و …به ظاهر، انسانها متفاوتند؛ اما این تفاوت ها نمی تواند عامل ف و غرور یکی بر دیگری باشد.

ادامه مطلب  

انسانها در روز قیامت چگونه محشور میشوند؟  

درخواست حذف این مطلب
آیا می دانید انسانها در روز قیامت به چه صورتهایی محشور میشوند؟رسول خدا(ص) فرمودند: همه مردم (غیر اهل تقوا) در روز قیامت، محشور میشوند و خدای تعالی ده گروه از امت من را در روز قیامت از صفوف مسلمانان جدا می کند و قیافه هایشان را تغییر می دهند. این ده گروه عبارتند از:...

ادامه مطلب  

بر نمی تابم  

درخواست حذف این مطلب
دلواپسم دلواپس دردی که هست ، دنیایی که وحشیانه می تازد به سوی خشونت، ک نی که آواره می شوند، دلواپسم که در فردای م چه بگویم؟ بر نمی تابم کودکی را نان خویش از میان زباله ها بجویدف بر نمی تابم بخوانم تعداد آوارگان از جنگ وویرانی 50میلیون نفر باشند، چگونه و چطو رباید اینهمه مصیبت دنیای انسانها را تحمل کرد همشه می خواهم از خوبیها بنویسم، اما هرسایت وهر اخباری را که می خوانم ، دنیای ما انسانها به بد بیراهه ای گام بر می دارد، تا کی و تا کجا ادامه خواه

ادامه مطلب