استیکر اسم سوگند  

درخواست حذف این مطلب
استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند استیکر اسم سوگند ادامه مطلب

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

درخواست حذف این مطلب
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند   به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات  به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند   به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار  به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند   لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان  به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند   به امیدی که به الطاف تو در دل دارم   لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

درخواست حذف این مطلب
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند  به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا پر راز و پر از مسئله ات  به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند  به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار  به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند  لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان  به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند  به امیدی که به الطاف تو در دل دارم  لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند 

ادامه مطلب  

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند ب  

درخواست حذف این مطلب
بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند  به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا ی پر راز و پر از مسئله ات   به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند   به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار   به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند   لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان   به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند   به امیدی که به الطاف تو در دل دارم   لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند

ادامه مطلب  

سوگند  

درخواست حذف این مطلب
سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است ی که سوگند یاد میکند باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفط جلاله والله ؛بالله ؛تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد سوگند باید مطابق با ادعا و صریح در مقصود و بدون هر گوته ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود سوگند باید با لفظ باشد ودر صورتی که ممک

ادامه مطلب  

شروع دوباره  

درخواست حذف این مطلب
من در اینجا سوگند یاد می کنم که دیگه به کیا فکر نکنم سوگند یاد می کنم برای آرامش و رفاهم دست از تلاش بردارم و نا امید نشم.. سوگند یاد می کنم خودم رو خوشبخت کنم و منتظر هیچ ا یر جادوی خوشحالی از طرف ی نباشم ... سوگند یاد می کنم مواظب خودم باشم همانطور ک تا الان بوده ام و شادی برای خودم درست کنم

ادامه مطلب  

انواع سوگند  

درخواست حذف این مطلب
((انواع سوگند)) سوگند بتی سوگندتکمیلی سوگنداستظهاری ✔️سوگندبتی ادامه مطلب

ادامه مطلب  

749- روز معلم  

درخواست حذف این مطلب
سوگندهای قرآن را دوست ‌می‌دارم،سوگند به تنفس صبح را،سوگند به عصر و سپیده‌دم را،سوگند به انجیر و زیتون را،سوگند به اسبان دونده را،سوگند به انسان را،سوگند به رستاخیر و کتاب و پرودگار را،...و سوگند به قلم را، و آنچه بدان می‌نگارند.با آن آهنگ و موسیقی زیبایش. (ن، والقلم و ما یسطرون)* ی خوانده‌ام، اما همواره خوشحالم که بیشتر عمر را نه صرف ی، که صرف معلمی کرده‌ام. روزی که معلمی، نه از روی شعار که به شکلی حقیقی، در گروه بهترین و ارزشمند

ادامه مطلب  

سوگند  

درخواست حذف این مطلب
از تو تنها یک صدا دارمیک ع و یک دنیا که در پشت چشمانم ساخته امبه زمین سوگند که سنگلاخش را هموار و پستش را بلند خواهم کردبه آسمان سوگند که آنقدر خواهم گریست تا نهر ها روان شودبه درخت، به نسیم، به شبنم، به صبح سوگند مى خورم که تورا دوست خواهم داشتکه تورا دوست خواهم داشتکه تو را دوست خواهم داشت مهر آیین٩٥/٢/٤

ادامه مطلب  

سوگند--------------- شهید چمران  

درخواست حذف این مطلب
سوگند" خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند، به دریای وسیع سوگند، به امواج روح افزا سوگند، به کوههای سر به فلک کشیده سوگند، به شیپور جنگ سوگند، به سوز دل عاشقان سوگند، به ف ان از جان گذشته سوگند، به درد دل زجرکشیده گان سوگند، به اشک یتیمان سوگند، به آه جانسوز بیوه ن سوگند، به تنهایی مردان بلند سوگند که من عاشق زیبائیم. چه زیباست همدردعلی شدن، زج

ادامه مطلب  

سوگند در تعزیرات  

درخواست حذف این مطلب
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص و دیه و ارش وصرروزیان ناشی از جرایم با سوگند مطابق مقررات قانونی ثابت میشود حدود و تعزیرات با شهادت بر شهادت هم ثابت نمی شوند مقررات اتیان سوگند تنها ناظر به جرایم مستوجب قصاص و دیه وارش و صرر وزیان ناشی از جرایم است و در مابقی جرایم مجری نیست سوگند تنها نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام انها موثر است

ادامه مطلب  

در فضیلت شمس  

درخواست حذف این مطلب
.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فاش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...

ادامه مطلب  

قسم خداوند به قلم  

درخواست حذف این مطلب
والقلم وما یسطرون " نون، سوگند به قلم، سوگند به آن چه می‌نویسند.

ادامه مطلب  

ترامپ سوگند ریاست جمهوری یاد کرد+ع  

درخواست حذف این مطلب
چهل و پنجمین رئیس جمهور در ساختمان کنگره سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

سوگند نامه  

درخواست حذف این مطلب
سوگند نامه از روی مروت و دادگری به روان راستی سوگند یاد می کنم از روی پاکی و پاکدلی، از روی مروت و رادمردی، از روی وفا و مردمی و سرانجام بفرمان خون و سرشت انسانی و های ازلی که در چشم انداز تاریخ ما همه جا پیشتاز و جان پناه انسانیت بوده و هست منشاء اثر نیک و پدیدآرنده تواناترین توانائی نیک برتر که بازتاب کننده هستی است سرافراز گردم ...

ادامه مطلب  

ریشه " سوگند"...  

درخواست حذف این مطلب
سوگند ...؟ واژه ی« سوگند » از لفـظ «سوکنت ونت» اوستایی است به معنی دارای گوگرد. مقصود آن است که در دوران قدیم، آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوری به کار مـی رفته اسـت، بدین گونه کـه این آب را به متهم می نوشانیدند و از دفع شدن یا در شکم ماندن آن بی گناهی یا مقصّر بودن او معلوم مـی شد. استعمال فـعل«خوردن» یادگار همین مفهوم است.سوگند خوردن به نام خداوند و اشخاص مـورد احـترام یا چیزهای ارزشمند، در بین ایرانیان قدیم معمول بوده و اکنون در محاورا

ادامه مطلب  

زندگی با" تو" زیباست....  

درخواست حذف این مطلب
به شبیخون" چشمانت" سوگند به طراوت باران" نگاهت " سوگند و به آن قطره لغزنده به روی" گونه" به صداقت تلخ" کلامت " سوگند زندگی با" تو" زیباست.... در پیچ و خم این فاصله ها " یاد " تو در پستوی قلبم چه تو باشی دور، چه نزدیک بازهم زیباست.... با همین اشک و حزن با همین دو دلی و تردید بودنت با دل من بازهم زیباست....

ادامه مطلب  

خدایا  

درخواست حذف این مطلب
خدایا تو را به بزرگیت سوگندمیدهمتو را به زیباییت سوگندمیدهمتو را به مهربانیت سوگندمیدهممرا یاری فرماخدایا برای کشورم برین ها را بسازای توانای توانایان  

ادامه مطلب  

4 دلیل برای سوگند خوردن  

درخواست حذف این مطلب
حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضع

ادامه مطلب  

4 دلیل برای سوگند خوردن  

درخواست حذف این مطلب
حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکى از چهار علّت سوگند یاد مى کند: 1-در خود احساس سستى و کمبود دارد، به طورى که مردم به او بى اعتماد شده اند، پس براى جلب توجّه مردم که او را تصدیق و تایید کنند، سوگند مى خورد. 2-و یا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است ، و مى خواهد با سوگند، سخن خود را تقویت و جبران کند. 3-و یا در بین مردم متّهم است (به دروغ و بى اعتمادى ) پس مى خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضع

ادامه مطلب  

نیل گورساچ سوگند یاد کرد  

درخواست حذف این مطلب
«نیل گورساچ» نامزد دونالد ترامپ، رئیس جمهور برای عضویت در دادگاه عالی این کشور سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

تلویزیونی “به خاطر سوگند” با کیفیت عالی  

درخواست حذف این مطلب
رایگان تلویزیونی به خاطر سوگند با کیفیت عالی wide به خاطر سوگند محصول 1394 به کارگردانی سید رحیم حسینینسخه بهینه شده با و حجم کم [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ع | ترامپ سوگند یاد کرد  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

ترامپ سوگند یاد کرد+ع  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

ترامپ سوگند یاد کرد  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ، در مراسم تحلیف به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

در فضیلت شمس  

درخواست حذف این مطلب
.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸)...................√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فا ش بگویم این سخن ،شمس من  و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه مل

ادامه مطلب  

سوگند...  

درخواست حذف این مطلب
به هیبت نام ت سوگند میچکد خاطرات تو برسطور نانوشته این دفتر عجب حکایتی ست قصه عاشقی بر قلب بیمارم. مثل قاصدکان بی نشان در کوچه پس کوچه های خی سرگردانم

ادامه مطلب  

سوگند دروغی که فیلیپینی را برکنار کرد  

درخواست حذف این مطلب
کمیسیون انتصابات فیلیپین روز پنجشنبه انتصاب پرفکتو یاسای امور خارجه این کشور را به دلیل سوگند دروغ در خصوص شهروندی اش رد کرد و وی برکنار شد.

ادامه مطلب  

نیم ست سوگند کد 105  

درخواست حذف این مطلب
قیمت : 30000 توماننیم ست سوگند کد 105نیم ست فوق العاده زیبا و پر طرفداربا نگین های درخشان و ظرافت خیره کنندهشامل گردنبند و گوشواره [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سوگند نامه هنرجویان تکواندو  

درخواست حذف این مطلب
سوگند نامه هنرجویان تکواندو هنرجوی گرامی شما در زمانی که مفت به پوشیدن یونیفرم مقدس تکواندو شده اید باید به مربی، سالن تمرین ، ارشدهای کلاس (از لحاظ کمربند و سن ) ، پدر و مادر و هرآن که به شما چیزی آموخته ، احترام بگذارید و شما می بایست به بهترین شکل ممکن به سوگند خود وفادار مانده و همیشه آن را سر لوحه کار خود قرار دهید ضامن اجرای سوگند نامه شرف شماست . سوگند نامه تکواندو پومسه طبق اساسنامه کوکی وان : من درک می کنم که تکواندو چیست و از راهنمائی

ادامه مطلب  

متن سوگند ریاست جمهوری ترامپ  

درخواست حذف این مطلب
رئیس جمهوری منتخب سوگند یاد کرد.

ادامه مطلب  

چه ی داد به چشمان تو سوگند مرا؟  

درخواست حذف این مطلب
چه ی داد به چشمان تو سوگند مرا؟که چنین کرده به سوگند تو پابند مرا؟عمق تنهایی من پیش نگاهت هیچ استکه از آن چاله به این چاه در افکند مرا؟گره موی تو بستست به جانم تا مرگ چه ی خواست چنین عاجز و در بند مرا؟رنگ چشمان تو یک معجزه بی همتاستکه به این رنگ در آمیخت و آکند مرا؟من جدا بودم از این شور که نامش عشق است چه ی داد به این غائله پیوند مرا؟تو مگر شادی دنیای مرا یدی که حرامست دگر بعد تو لبخند مرا گفته ام تا که مگر پای گذاری به سرم بعد مرگم به در خانه بک

ادامه مطلب