انشا درباره اسمان  

درخواست حذف این مطلب
انشا در مورد آسمانتوصیف اسمان انشا در مورد اسمان ابریانشا درباره ی اسمان انشا در مورد اسمان پرستارهانشا اسمان انشا درباره اسمان شب پایه هفتمانشا آسمان ابری ادامه مطلب

ادامه مطلب  

باران ...  

درخواست حذف این مطلب
عاقبت بغض اسمان ش ت و اکنون ساعتهاست که ميبارد. من نیز پشت پنجره در حال با م. غم نبودن تو غم من که گم شده ام در روزگاران بیبارانی . خاطره حضورت و خاطره صدایت مرا با نوای برخورد اشکهای اسمان به پنجره باخود برده است. ببار اسمان . ببار اسمان...

ادامه مطلب  

هفده ماهگی اسمان  

درخواست حذف این مطلب
این چند وقته سرگرم خونه عوض و جابه جایی بودیم و تازه سرو سامون گرفتیم . برع م تو این مدت انقدرررررر اسمان وابسته من شد که هم خودشو اذیت ميکرد هم منو . مجبور بودم شبا که اسمان ميخو د بعدش تازه وسایلو جمع کنم . خلاصه که این اسباب کشی خیلیییییی اذیتم کرد ولی خدارو شکر تموم شد .  اتاق جدید آسمان  راستی اسمان نینیمون پسر شد قراره ایشالا یه داداشیه سالم به دنیا بیاریم .

ادامه مطلب  

اسمان  

درخواست حذف این مطلب
خوش به حال اسمان که هروقت دلش بگیرد بی بهانه ميباردبه ی توجه نميکند از ی خج نميکشدميبارد و ميبارد اینقدر کهبی شو ت ش ش ميشد متل اسمان بود کاش ميشد وقتی دلت گرفت انقدر بباری تا بالا ه افت شویبعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده…

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹  

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از هایدی طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹ با و پر سرعت . طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹ تعداد صحفه:٣ فایل ورد با طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹

ادامه مطلب  

سالروز وفات باستانی پاریزی  

درخواست حذف این مطلب
تفاوت یزدی و. کرمانی از نگاه باستانی پاریزی ((ناصرالدین شاه نیم قرن سلطنت کرد و به همه ایران ظلم نمود و بدبختی ببار اورد تا در نهایت یک کرمانی او را از پای در اورد اری ميرزا رضای کرمانی در حرم عبدالعظیم او را با گلوله ای به درک واصل کرد نقل است چهل سید یزدی روزی جهت شکایت خدمت ناصرالدین شاه رسیدند. ،بجای جواب همه را به فلک بست اینها چهل روز در عبدالعظیم بست نشستند ودعا مي د شاه در زمين فرو رود یا دستی از اسمان بیرون بیاید و گوشش را بپیچاند ميرز ه

ادامه مطلب  

سقوط آزاد  

درخواست حذف این مطلب
از اسمان سقوط کردی کش به پایت بسته شده و تو اطمينان داری که در نقطه ای شتابت صفر ميشود. و دوباره به اسمان باز ميگردی. یادم باشد کش را مجکم ببندم.

ادامه مطلب  

مرگ تدریجی یک لبخند  

درخواست حذف این مطلب
درست است که من دیروز خیلی چیزها داشتم ولی مهم ترین چیزی که داشتم لبخندی بود که دیگر امروز به زور هم نمي توانم بنشانمش. دیروز برای اینکه لبخندی داشته باشم در هر دقیقه مي توانستم بهانه ای ریز و درشت جور کنم و به قول مادر نمکی بریزم. دیروز مي توانستم اسمم را بلند و رسا برای برادرم که تازه زبان باز کرده بود بگویم و او هر بار با صدای نازک و ک نه اش ان را اشتباه بگوید تا بهانه ای شود برای خندیدن من. دیروز من مي توانستم دوباره در خانه ابکاری م وقتی مادر

ادامه مطلب  

درد  

درخواست حذف این مطلب
کم که مي اورد ته دلش ص مي گوید کاش خدا دعوتش کند زندگی هزار مشکل دارد اما هزرامينش درد بدی است نه اینکه تاب بدن تمام شده باشد نه بدن تاب دارد شاید تا نود سالگی هم دوام اورد چیزی که تاب ندارن این روزها دل است گوش است و حرفهایی که مي شنود راستی که دردهای مردم چقدر فرق دارد یکی درد نان دارد و یکی درد تفاهم یکی مي سوزد از دردهای و یکی داد مي زند که چرا ی درکش نمي کند ادمهای بیچاره یعنی همين درد های رنگ به رنگ که اگر درست پخش مي شدند دیگر درد نبودند راس

ادامه مطلب  

تشبیه روستای جورد به(روستای نزدیک اسمان)شهید اوینی  

درخواست حذف این مطلب
روستای جورد روستای نزدیک اسمان

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰  

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از یارا فایل طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰ با و پر سرعت . طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰ تعداد صحفه:٣ فایل ورد با طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰

ادامه مطلب  

اسمان را ببین  

درخواست حذف این مطلب
اسمان را ببین ، ببین چه رنگى دارد سعى کن هم رنگش شوى اسمان را ببین ، ببین پرستوها از پرواز در ان چه لذتى مى برند سعى کن انقدر قلبت را باز کنى که ام ها براى جا گرفتن در ان هم لذت ببرند اسمان را ببین، ببین گاهى صاف است و گاهى هم نیست سعى کن مثل ان باشى حالا اسمان را دقیق تر ببین وقلبت را اسمانى کن.

ادامه مطلب  

راه های خداشناسی  

درخواست حذف این مطلب
الف) آفرینش جهان خلقت را اغز کرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و شه ای، یا استفاده از تجربه ای، بی ان که حرکتی ایجاد کند ویا تصميمي مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید امن موجودات راه مناسبی قرار داد، وموجودات گوناگون را هماهنگ کرد و در هر کدام، غریزه ی خاص خودش را قرار داد و غرایز را همراه انان گردانید. خدا پیش از انکه موجودات را بیافریند، از تمام جزئیات و جوانب انها اگاهی داشد و حدود و پایان انها را مي دانست و از اسرار درون و بیرون

ادامه مطلب  

کلاغ خبر چین  

درخواست حذف این مطلب
پنجره خانه مان رو به باغ بزرگی که باغ خودمان بود باز مي شد رو بروی پنجره دو عدد سپیدار سر به آسمان کشیده بودند .هميشه ترس من از این بود که مبادا سر شاخه انها به سقف اسمان برسد و نتواند رشد کند .یادش بخیر دوران بچگی یا سقف آسمان برایم کوتاه بود یا اینکه درختان سپیدار را خیلی خیلی بلند و بزرگ مي دیدم . نمي دانم ولی هر چه بود مرا نگران کرده بود که چرا پدرم این سپیدارها را قطع نمي کند .با خود مي گفتم ,خدایا اگر اینها به سقف اسمان برسد چه پیش مي اید .شای

ادامه مطلب  

تشبیه روستای جورد به(روستای نزدیک اسمان)شهید اوینی  

درخواست حذف این مطلب
روستای جورد روستای نزدیک اسمان

ادامه مطلب  

حضرت علی(ع)از زبان عمرابن خطاب  

درخواست حذف این مطلب
عمر ابن خطاب ميگوید :علی دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که اگر یکی از انها برای من بود سر مباهات به اسمان ميافراشتم 1.در خانه کعبه متولد شد 2.اسم او در اسمان تعیین شد 3.همسرش دختر رسول خدا و بهترین ن عالم بود 4.پسرانش بهترین خلق خدا بودند 5.عقد او در اسمان بسته شد 6.عاقد او خدا بود 7.در حین تولد به صورت پیغمبر متبسم گشت و ایات الهی را قراأت نمود 8.لقب المومنین را از خدا داشت و مختص او شد 9.احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود 10.اشجع الناس ب

ادامه مطلب  

حضرت علی(ع)از زبان عمرابن خطاب  

درخواست حذف این مطلب
عمر ابن خطاب ميگوید :علی دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که اگر یکی از انها برای من بود سر مباهات به اسمان ميافراشتم 1.در خانه کعبه متولد شد 2.اسم او در اسمان تعیین شد 3.همسرش دختر رسول خدا و بهترین ن عالم بود 4.پسرانش بهترین خلق خدا بودند 5.عقد او در اسمان بسته شد 6.عاقد او خدا بود 7.در حین تولد به صورت پیغمبر متبسم گشت و ایات الهی را قراأت نمود 8.لقب المومنین را از خدا داشت و مختص او شد 9.احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود 10.اشجع الناس ب

ادامه مطلب  

تصاویر | h های عجیبی که محل فرود بالگردها هستند  

درخواست حذف این مطلب
هلی پد یا سکوی فرود بالگرد محوطه ای است که با حرف h مشخص شده و امکان فرود بالگرد را دارد.

ادامه مطلب  

شلاق حیرانی ....  

درخواست حذف این مطلب
دلتنگم .... دلتنگم و ميگریم بر کتیبه ای ک قِدمتِ کلامش را در جغرافیای شهری گمشده ... زیر اوار هزاران خاطره به چمپاته نشسته ....تا سکوت و اجبار جامه بدرد و نعره ن .....شلاقِ حیرانی بر سر اشتیاق فرود اورد !

ادامه مطلب  

ماه کامل  

درخواست حذف این مطلب
امشب در اسمان چه مي گذرد؟ امشب 20 مرداد ماه شاهد ماه کامل (ماه بدر) در اسمان باشید.بَدر یا ماه پُر یا پُرماه، ح ی از کره ماه است که زمين ميان ماه و خورشید قرار مي گیرد به طوری که تمام ماه در نظر ما روشن است.این پدیده در عین سادگی بسیار زیباست و مجال مناسبی برای ع برداری و رصد ماه را فراهم مي اورد. فرقی ندارد کجا هستید و وسیله رصد برایتان فراهم است یا خیر ! امشب تنها چند دقیقه ای به اسمان بنگرید و از ان لذت ببرید. بهترین هارا برایتان ارزومندم

ادامه مطلب  

ماه کامل  

درخواست حذف این مطلب
امشب در اسمان چه مي گذرد؟ امشب 20 مرداد ماه شاهد ماه کامل (ماه بدر) در اسمان باشید.بَدر یا ماه پُر یا پُرماه، ح ی از کره ماه است که زمين ميان ماه و خورشید قرار مي گیرد به طوری که تمام ماه در نظر ما روشن است.این پدیده در عین سادگی بسیار زیباست و مجال مناسبی برای ع برداری و رصد ماه را فراهم مي اورد. فرقی ندارد کجا هستید و وسیله رصد برایتان فراهم است یا خیر ! امشب تنها چند دقیقه ای به اسمان بنگرید و از ان لذت ببرید. بهترین هارا برایتان ارزومندم

ادامه مطلب  

عزیزم دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
یکی را دوست ميدارم و در قلبم او را احساس ميکنم او همان ستاره درخشان اسمان شبهای دلتنگی ,تیره و تار من است او همان خورشید درخشان اسمان روزهای زندگی من است اری او همان مهتاب روشنی بخش شبهای من است قلبم او را دوست ميدارد و من هم تسلیم احساسات پاک قلبم مي باشم او همان فرشته ای است که با بالهای سفیدش مرا به اوج اسمان برد مرا با دنیای دوستی و محبت اشنا کرد یکی را دوست ميدارم.... همان ی که هر شب قصه لیلی و مجنون را در گوشم ميکردچون تورا و فقط تورا دوست مي

ادامه مطلب  

سکوت  

درخواست حذف این مطلب
سکوت چه بگویم... درشهردلم بازخبری نیست.. خیابانها خلوت اسمان دلم باز غبارالود... مه گرفته کوچه های قلبم دلگیر... انگارسالهاست که خشم یک اتشفشان مرا در سکوتی ابدی برده است... واما من... نفرین کرده ی کدامين قلب ش ته ام... دلم پرواز ميخواهد با بالهای خودم در اسمان تو...

ادامه مطلب  

شعر معاصر  

درخواست حذف این مطلب
بیا به خانه الاله ها سری بزنیم ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم به یک بنفشه صميمانه تسلیت گوییم سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم تمام حجم قفس را شناختیم بس است بیا به تجربه در اسمان پری بزنیم به اشک خویش بشوییم اسمان ها را ز خون به روی زمين رنگ دیگری بزنیم اگر چه نیت خوبی است زیستن اما خوشا که دست به تصميم بهتری بزنیم

ادامه مطلب  

شعر معاصر  

درخواست حذف این مطلب
بیا به خانه الاله ها سری بزنیم ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم به یک بنفشه صميمانه تسلیت گوییم سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم تمام حجم قفس را شناختیم بس است بیا به تجربه در اسمان پری بزنیم به اشک خویش بشوییم اسمان ها را ز خون به روی زمين رنگ دیگری بزنیم اگر چه نیت خوبی است زیستن اما خوشا که دست به تصميم بهتری بزنیم

ادامه مطلب  

رزانه دختر گندم  

درخواست حذف این مطلب
هر کشوری و سرزمينی به شکلی خود را به جهان معرفی ميکند ایران نیز از گذشته های دور تا کنون خود را با شاهنامه معرفی کرده است چرا که شاهنامه یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان است و ما ایرانیان نیز درعرصه ی زبان پارسی و فرهنگ ایرانی و جهان هستیم."رزانه دختر گندم"از داستان های ماندگار شاهنامه فردوسی در مورد دختری است که اولین دانه های گندم و جو را در زمينی تیره و نرم ميکارد. و به همه مي اموزد اهورا مزدا دانه هارا چگونه از اسمان فرود مي اورد و چطور باید

ادامه مطلب  

ا ین پست سال 93  

درخواست حذف این مطلب
زمستان کوله بار برفی اش را ميبندد و زمين لباس عروس سفیدش را از تن در مي اورد. هر گامي که زمستان بر ميدارد پشت سرش ادم برفی ها ی چاق شروع به اب شدن ميکنند و جای خود را به سبزه های نوجوان و شادا بهاری ميبخشند. صدای شادی رود هنجره ی طبیعت را به صدا در مي اورد و چشمان گریان اسمان از دور شدن زمستان قطره ای از اشک بلورین خود را یر روی شاخه های پرمهر درخت کوهستان پیر مي اندازد و از شدت ناراحتی شروع به گریه ای ناپایدارميکند. و گل های نوزاد صورتی رنگ کوچک ز

ادامه مطلب  

اسمان شب  

درخواست حذف این مطلب
نمونه ای از پروژه اسمان شب که بسیار زیبا و دلنشین است.خودتون ميتونید ببینید طرح ها مدل های مختلف کار رو ميتونید ببینید که نوسط تیم برقکاران انجام شده است. اميدوارم خوشتون بیاد...

ادامه مطلب  

تصاویر روزتا از چگونگی فرود ِکاوشگر فیلای  

درخواست حذف این مطلب
جهش های بزرگ کاوشگر فیلای حین فرود بر روی دنباله دار در هفته گذشته توسط فضاپیمای روزتا در مجموعه ای از تصاویر شکار شدند. به گزارش ایسنا، این فرودگر روز چهارشنبه گذشته (۲۱ آبان) از فضاپیمای روزتا متعلق به آژانس فضایی اروپا جدا شد و بر سطح دنباله دار فرود آمد. این نخستین فرود نرم یک سامانه فضایی بر روی یک دنباله دار در طول تاریخ لقب گرفته است. با این حال حین فرود، چنگال های فرودگر آن طور که برنامه ریزی شده بودند، عمل ن د و این سامانه پیش از فرود ن

ادامه مطلب  

21 شهریور+روز عرفه  

درخواست حذف این مطلب
آدم باید گاهی برود زیر آسمان تا باورش بشود که اسمان خدا تنها سقف استوار و ماندنی است...تا یادش بیاید که یک روز در بهشت امنیت هوا برش داشت و خواست برای خودش باشد......نمي دانست  که آتش ابتلا در راه است......حالا هر از گاهی مي رود زیر اسمان و با خود شکوایه مي برد از خودش به خدا.........دست دراز مي کند تا دوباره از ریسمان حبل المتین به بهشت قرب برسد.....خدا کند برسد.

ادامه مطلب