خـدآیـا :|  

درخواست حذف این مطلب
̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ

ادامه مطلب  

پاسخ های عجیب و حکیمانه علی (ع) به پرسشهای مردم  

درخواست حذف این مطلب
پاسخ های عجیب و حکیمانه علی (ع) به پرسشهای مردم شنیده ایم که حضرت علی (ع) فرمودند: هرچه میخواهید از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. اما جالب است بدانید پس از این جمله ایشان، مردم چه سوالاتی پرسیدند... علی (ع) فرمودند: سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی. مجموعه پرسش و پاسخهای مردم پس از این کلام به خطبه سلونی مشهور است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.     علی (ع) فرمودند: سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی. مجموعه پرسش و پاسخهای مردم پس ا

ادامه مطلب  

گوشه ای از شگفتی های المؤمنین علی(علیه السلام)  

درخواست حذف این مطلب
گوشه ای از شگفتی های المؤمنین علی(علیه السلام)   اولین سؤال کننده از گوشۀ مسجد کوفه برخاست و پرسید : یا علی ، به من بگو از این جا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود : اولا فاصله فرش تا عرش ، یک فاصلۀ مکانی نیست که من به تو بگویم از اینجا تا عرش چقدر فاصله است؟! اما اگر یک مؤمنی خالصانه بگوید لا اله الا الله و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد ، او فاصله فرش تا عرش را پیموده است ، فرش و عرش را به یکد

ادامه مطلب  

دل به دلدار  

درخواست حذف این مطلب
دِلْ به دِلَْبر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کشید دلْ به دنبال دِلَشْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْدلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ، دلْ از این دلْ برید دلْ ش ت و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلادلْ در آتش سوخت ، دلبر ، بی مهابا شد ، پرید حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْداده دِلْ ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ ید دل ش ت، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْدِلْ بماند و ، یاد دِلدار و

ادامه مطلب  

دل به دلدار  

درخواست حذف این مطلب
دِلْ به دِلَْبر دادم ، دلدار ، دلْ را ، دلْ ندیددلْ به دلبر دلْ سپرد ، دلدار ، پا از دلْ کشید دلْ به دنبال دِلَشْ ، دلْ دلْ کنان ، دلْخونِ دل ْدلْ ز دلبر خواستم ، دلبر ، دلْ از این دلْ برید دلْ ش ت و ، تیره روزی شد ، نصیب دلْ ، دِلادلْ در آتش سوخت ، دلبر ، بی مهابا شد ، پرید حالْ ، دِلْ ماند و ، غم دِلْدار و ، اینْ دِلْداده ، آهْداده دِلْ ، این دِلْ، دِلِ دلْدار، مُفتْ این دِلْ ید دل ش ت، دلبر بریدْ و، دِلْ ز دلبر سوخت، دلْدِلْ بماند و ، یاد دِلدار و

ادامه مطلب  

گوشه ای از شگفتی های علی علیه السلام  

درخواست حذف این مطلب
اولین سؤال کننده از گوشۀ مسجد کوفه برخاست و پرسید :یا علی ، به من بگو از این جا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ المؤمنین علی (علیه السلام) فرمود : اولا فاصله فرش تا عرش ، یک فاصلۀ مکانی نیست که من به تو بگویم از اینجا تا عرش چقدر فاصله است؟! اما اگر یک مؤمنی خالصانه بگوید لا اله الا الله و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد ، او فاصله فرش تا عرش را پیموده است ، فرش و عرش را به یکدیگر دوخته است . و بعد در ادامه فرمود : اگر می خواهی عرش

ادامه مطلب  

اگر صد میلیارد داشتم یا جنون در ساعت صفر  

درخواست حذف این مطلب
اگر صد میلیارد دلار داشتم، شب اول وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب دوم وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب سوم وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب چه

ادامه مطلب  

اگر صد میلیارد داشتم یا جنون در ساعت صفر  

درخواست حذف این مطلب
اگر صد میلیارد دلار داشتم، شب اول وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب دوم وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب سوم وسط میدان شهر یک میلیارد از آن را آتش می زدم و در گرمای غریب و نور بی سویش خیال خیس لبخند تو را جستجو می و ناامیدانه به خواب می رفتم. شب چه

ادامه مطلب  

تشکر....  

درخواست حذف این مطلب
http://tabasomyas. / آبجی کوثرعزيز....http://www.eshghmamno. /آبجی سانای عزيز....http://sa72hasti. / آبجی هستی عزيز....http://yatoyabazamto.mihanblog.com/داش محمدعزيز.http://welovee. /#آبجی طوبی ی عزيز....??•0·?obaeta·0•??http://aloneyas. / آبجی جاسمین عزيز....http://yek rsokoot. / آبجی کژال عزيز....http://loyal1372. /داش حسین عزيز....http://www.elena20112. /آبجی پری عزيز....http://haleine78. / آبجی نفس عزيز....http://loove2014. /#آبجی هستی عزيز داش رضای عزيز....http://www.daneshjooyeirani. / آبجی سعیده ی عزيز....http://aty2424. / آبجی آنیتای عزيز....http://lo7ely-boy. / داش علیرضای عزيز....http://fara

ادامه مطلب  

ما و حافظ (شرح غزل اول از طاهرزاده )، در چگونگی طی ِ راه سخت عشق  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم در چگونگی طی ِ راه سخت عشق ==================== الا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها شعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است. مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حر

ادامه مطلب  

زاهدی، زندگینامه و خاطرات هدایت آمیز  

درخواست حذف این مطلب
اعوذبالله من الشیطن الرجیم/بسم الله الرحمن الرحیم {ان الله اصطفی آدم و نوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین}آلعمران/33 ****** طبق آیه فوق خداوندمتعال سرنوشت هدایت آمیزبشر را ازابتدا باحضرت آدم(ع) به عنوان اولین ابوالبشر آغازنمودو سپس هدایت بشررا باحضرت نوح نبی که حقیقتا درطوفان نوح تقریبا انسانها ازبین رفتند وبجزچندنفری که درکشتی نوح مانده بودند! ادامه دادوبعداز آن بیشترین انبیاء را از ابراهیم خلیل الله وذریه اش قراردادند وپس از آن توسط

ادامه مطلب  

تعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902  

درخواست حذف این مطلب
 کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمیر برد کولر گازی  44210047 یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعمیرات کولر گازی اسپیلت است. تعمیرات برد کولر گازی اسپیلت  44210059 گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمیر برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامی که کولر گازی روشن نمیشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است.44239741تعمیرکار برد کولر گازی 09125042902  با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعمیرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عی

ادامه مطلب  

طی ِ راه سخت عشق/شرح غزل(اصغر طاهرزاده)  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیمدر چگونگی طی ِ راه سخت عشقالا یا ایُّها الساقی اَدِر کَاساً و ناوِلْهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها شعر با گردش ساقی و گردش «میّ» شروع می شود که به عنوان «باء» بسم الله است.مخاطبِ حافظ ساقی است و سخن را با او آغاز می کند زیرا اوست که «میّ» می دهد و مست می کند ولی نه «میّ انگوری» که نتواند مشکلات عالم را حل کند بلکه میّ ای که ساقی همچنان ادامه دهد و آن را بگرداند تا منقطع نشود، مثل حرکت دوری که بر ع حرکت افقی و مستق

ادامه مطلب  

تعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902  

درخواست حذف این مطلب
کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمیر برد کولر گازی 44210047 یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعمیرات کولر گازی اسپیلت است. تعمیرات برد کولر گازی اسپیلت 44210059 گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمیر برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامی که کولر گازی روشن نمیشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است.44239741تعمیرکار برد کولر گازی 09125042902 با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعمیرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عیوب روی برد کول

ادامه مطلب  

تعمیر برد کولر گازی اسپیلت 09125042902  

درخواست حذف این مطلب
کیفیت راز ماندگاری استwww.armantahvieh.ir تعمیر برد کولر گازی یکی از تخصصی ترین قسمتهای تعمیرات کولر گازی اسپیلت است. تعمیرات برد کولر گازی اسپیلت گاهی بسیار دشوار و گاهی تعمیر برد الکترونیک کولر گازی غیر ممکن است. برد کولر گازی در واقع مغز کولر گازی است و هنگامی که کولر گازی روشن نمیشود یکی از دلایلش سوختن برد اسپلیت است. تعمیرکار برد کولر گازی با گذراندن دوره های تخصصی آموزش تعمیرات برد کولر گازی و آموزش دنبال عیوب روی برد کولر گازی بدون نیاز به ن

ادامه مطلب  

عزیز از آلمان در نگذشت؛ عزیز ما رفت  

درخواست حذف این مطلب
روزگار است و لابد پر از فراموشی باید باشد آری چنین است گویا نسیان به واقع فراموش نا ی است. آدمها می آیند و می روند و در یادها نمی مانند و به قولی روز مرگی را عشق استمروز را باید دید شاید این را خیلی ها نمی دانند که صحبت از تاریخ می کند و می گوید تاریخ در مورد ما قضاوت می کند براستی دل خوشی دارد و نمی دانند تاریخی نمانده است خیلی ها که نامی و افتخاری داشته اند در این دیار فراموش شده اند چه برسد بهتاریخ پرسپولیس گم شده است که شده است عضو هییت مد

ادامه مطلب  

استدراج  

درخواست حذف این مطلب
استدراج استدراج در لغت به معنای نزدیک تدریجی و گرفتن آرام آرام است [۱] و در قرآن به قرینه مقام در آیه ۱۸۲ سورۀ اعراف، نزدیک تدریجی و مهلت دادن برای نابود ساختن است؛ [۲] چه با عذاب دنیوی باشد یا ا وی. برخی در تفسیر آیۀ یاد شده گفته اند: مقصود از استدراج این است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار شده و در حال غفلت به هلاکت و عذاب الهی گرفتار شود. [۳] در این مدخل از مشتقّات «استدراج»، «املاء»، «امهال»، «مدّ»، «نذر» و برخی جملات مشتمل بر واژه هایی مانند

ادامه مطلب  

آیین هم ی از دیدگاه  

درخواست حذف این مطلب
آیین هم ی از دیدگاه خداوند در آیه ی 21 سوره ی روم، به اصل وجود عشق و احساس محبت متقابل بین زن و شوهر اشاره فرموده:«از نشانه های خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش ی د و میانتان دوستی و رحمت نهاد».در حالی که گفتن جملاتی که حاکی از محبت زوجین نسبت به هم است در رفع بسیاری از تردیدها و سوء ظن ها مؤثر و بر میزان محبت آنان می افزاید: ائمه معصومین: هم به ابراز علاقه به همسر تأکید نموده اند و در سیره ی عملی ا

ادامه مطلب  

عزیز از آلمان در نگذشت عزیز ما رفت  

درخواست حذف این مطلب
روزگار است و لابد پر از فراموشی باید باشد آری چنین است گویا نسیان به واقع فراموش نا ی است آدمها می آیند و می روند و در یادها نمی مانند و به قولی روز مرگی را عشق است امروز را باید دید شاید این را خیلی ها نمی دانند که صحبت از تاریخ می کند و می گوید تاریخ در مورد ما قضاوت می کند براستی دل خوشی دارد و نمی دانند تاریخی نمانده است خیلی ها که نامی و افتخاری داشته اند در این دیار فراموش شده اند چه برسد بهتاریخ پرسپولیس گم شده است که شده است عضو هییت مد

ادامه مطلب  

یک سؤال از فقهای بزرگ: حکم زدن، اشیدن و سیلی زدن در مصائب چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
احب الله من احب حسینا / حسینیه رجا به مناسبت سوم محرم 1439؛پایم حریف خار مغیلان نمی شود...هان ای دختر خورشید! تو ابه ‏نشین نیستی. اینک عرش را به پاس قدوم تو مفروش کرده ‏اند. پای بگذار! بالِ تمامِ ملایک برای گام گذاشتنت در خويش نمی‏گنجند. منقّش‏ترین و گسترده ترینِ ایشان را برگزین تا محملِ تو در عروجِ بزرگ و منوّرت باشند.گروه معارف-رجانیوز: جاده‏ های بیابانی، حرمتِ پاهای زخمی را نگاه نداشته‏ اند. تازیانه‏ ها پیکرِ سه‏ ساله را خوب می‏شناسند

ادامه مطلب  

انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری سهتپان عزیز 96-97  

درخواست حذف این مطلب
 انتخاب رشته کنکور شهر سهتپان عزيز , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز, انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز , انتخاب رشته آزاد 96 شهر سهتپان عزيز , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان عزيز ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر سهتپان عزيز , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر سهتپان عزيز   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر سهتپان عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر سهتپان

ادامه مطلب  

انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری ه خشک عزیز 96-97  

درخواست حذف این مطلب
 انتخاب رشته کنکور شهر ه خشک عزيز , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز, انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز , انتخاب رشته آزاد 96 شهر ه خشک عزيز , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر ه خشک عزيز , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر ه خشک عزيز   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر ه خشک عزيز  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر ه خشک عزيز  ,نرم افز

ادامه مطلب  

عصاره اخلاق: مرنج و مرنجان  

درخواست حذف این مطلب
به فرموده مرحوم لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان. بسیاری ازمشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما با این دستور عالی اخلاقی قابل حل است.حاج آقا با همان لحن فشنگ می فرمودند: لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان.در دو کلمه مرنج و مرنجان دریایی از معانی و معرفت نهفته است.... محمدهادی مؤذن جامی به فرموده مرحوم لُپ اخلاق دو کلمه است: مرنج و مرنجان. بسیاری ازمشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما با این دستور عالی اخلاقی قابل حل است. حاج آقا با همان لحن فش

ادامه مطلب  

لذت چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
برای رسیدن به یک درک درست از جذ ت در هنر،پرداختن به مبحث لذت لازم میباشد زیراکه هر جذ تی ا اما"لذت بخش است که شایسته ی دریافت صفت جذ ت میگردد.مااگر بتوانیم ماهیت لذت و مواردی که موجب ایجاد چنین احساسی در بشر میشوندرا بفهمیم بهتر میتوانیم لذتهای بی ضرر را از لذتهای مضر تمیز دهیم و یا به عبارتی درست تر طریقه ی صحیح لذتبخشی را دری م آنگونه که اعتلا در پی داشته باشد و نه اضمحلال. مبجث ذیل و مباحث جامع تری که بزودی در این وبلاگ خواهد آمد میتواند راه

ادامه مطلب  

لذت چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
برای رسیدن به یک درک درست از جذ ت در هنر،پرداختن به مبحث لذت لازم میباشد زیراکه هر جذ تی ا اما"لذت بخش است که شایسته ی دریافت صفت جذ ت میگردد.مااگر بتوانیم ماهیت لذت و مواردی که موجب ایجاد چنین احساسی در بشر میشوندرا بفهمیم بهتر میتوانیم لذتهای بی ضرر را از لذتهای مضر تمیز دهیم و یا به عبارتی درست تر طریقه ی صحیح لذتبخشی را دری م آنگونه که اعتلا در پی داشته باشد و نه اضمحلال. مبجث ذیل و مباحث جامع تری که بزودی در این وبلاگ خواهد آمد میتواند راه

ادامه مطلب  

مسلم بن عقیل ع  

درخواست حذف این مطلب
در میان جوانان برومند «بنى‏هاشم‏» مسلم، فرزند عقیل یکى از چهره‏هاى تابناک و شخصیتهاى بارز، به شمار مى‏رفت. «عقیل‏» برادر حضرت على(علیه السلام) و دومین فرزند ابوطالب بود. در ترسیم زیر رابطه نسبى مسلم، آشکارتر است: ابوطالب= (عقیل = مسلم) - (على = حسین بن على) مسلم‏بن عقیل، برادرزاده المؤمنین و پسر عموى حسین‏بن على بود. دودمانى که مسلم در آن رشد یافت، دودمان علم و فضیلت و شرف بود و خاندانى که شخصیت انسانى و ى مسلم در آن شکل گرفت، بهترین زمینه ر

ادامه مطلب  

داستانی کوتاه از سیره ی عملی صادق(ع)  

درخواست حذف این مطلب
داستانی کوتاه از سیره ی عملی صادق (ع) ۱-خواهش دعا شخصی با هیجان و اضطراب به حضور صادق علیه السلام آمد و گفت: «درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد، که خیلی فقیر و تنگدستم.». : «هرگز دعا نمی کنم.». - چرا دعا نمی کنید؟!. «برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده که روزی را پی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو می خواهی در خانه خود بنشینی و با دعا روزی را به خانه خود بکشانی!» «1» (1). وسائل، چاپ بهادر، ج 2/ ص 529. ۲-در س

ادامه مطلب  

شهادت غم انگیز حضرت فاطمه صغری و یا رقیه علیها سلام، دختر حسین(ع) چنین است:  

درخواست حذف این مطلب
عصر روز در ابه در کنار حضرت زینب(س) نشسته بود. جمعی از ک ن شامی را دید که در رفت و آمد هستند.پرسید: جان! اینان کجا می روند؟ حضرت زینب(س)فرمود: عزيزم این ها به خانه هایشان می روند. پرسید: ! مگر ما خانه نداریم؟ فرمودند: چرا عزيزم، خانه ما در مدینه است. تا نام مدینه را شنید، خاطرات زیبای همراهی با پدر در ذهن او آمد.بلافاصله پرسید: ! پدرم کجاست؟ فرمود: به سفر رفته. طفل دیگر سخن نگفت، به گوشه ابه رفته زانوی غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. پاسی از شب

ادامه مطلب  

زندگی و باورهای من  

درخواست حذف این مطلب
بعضی وقتها، هنگامی که سناریوی زندگیمان را می‌بینیم، انگار داستانی تکراری را می‌خوانیم که مرتباً به اندازه تمامی روزهای عمر، در حال تکرار است. برخی اوقات برایمان پیش می‌آید که حتی از خودمان نیز خسته می‌شویم و مرتب از خود می‌پرسیم که آیا زندگی جز خستگی و تکرار، مسیر دیگری نیز دارد؟ برای چه دائما یک مسیر را دور می‌زنیم و روز و شبمان رنگی جز کهنگی به خود ندارد؟ واقعاً من که هستم؟ و چه می‌کنم؟ و به کجا می‌روم؟  ما و اطرافیانم

ادامه مطلب  

حمله به ساختمان پلاسکو  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزيز ارائه می دهد.نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسون

ادامه مطلب